6-lingva Biologia vortaro: rusa - latina -Esperanta - angla - germana - hispana

НАЗВАНИЯ МОЛЛЮСКОВ

Словарь предназначен для студентов биологических факультетов, переводчиков специализированных текстов, а также всех, интересующихся жизнью природы. После русского наименования идёт латинское название, название на эсперанто, затем следуют названия на английском, немецком и испанском языках. Для быстрого поиска нужной картинки пользуйтесь функцией Ctrl F.

NOMOJ DE MOLUSKOJ

La vortaro estas destinita unuavice por ruslingvanoj, kiuj volas diri, skribi aŭ verki ion pri moluskoj. Se ekzistas aŭ havas grandan signifon kaj estas vaste konata nur unu reprezentanto de la genro, ni indikas la genron kaj specion; se estas multaj, ni mencias nur la genron kun aldono de spp. (diversaj specioj). Post la rusa nomo staras latina kaj Esperanta nomo, poste sekvas la nomoj angla, germana kaj hispana. Nomoj de moluskoj estas sufiĉe modere prezentitaj en PIV (eĉ PIV 2020), Esperanta Vikipedio ktp., tial multaj ĉi tie estas proponataj de la aŭtoro. Tiaj novproponitaj nomoj estas signitaj per asterisko*. Al la nomoj, kiuj koincidas kun kutimaj ĉiutagaj vortoj, ni aldonadis "heliko" se temas pri Gastropodoj, "limako" se temas pri senkonkaj vivuloj (ankaŭ "marlimako") kaj "molusko" se temas pri Duvalvuloj. Por rapide trovi la bezonatan bildon bv uzi la funkcion Ctrl F.

 • Тип МОЛЛЮСКИ – Filumo MOLLUSCA

 • Класс МОЛЛЮСКИ БРЮХОНОГИЕ – Klaso GASTROPODA (водные – akvaj)

 • Подкласс ПАТЕЛЛОГАСТРОПОДЫ - Subklaso PATELLOGASTROPODA

  1. Морско́е блю́дечко (рус)
  2. Patella vulgata (lat)
  3. patelo, *mara pladeto (eo)
  4. Common European limpet (eng)
  5. Gemeine Napfschnecke (de)
  6. Lapa común (es)
  Patella vulgata
 • Отряд ЛЕПЕТЕЛЛИДЫ - Ordo LEPETELLIDA

  1. Морско́е у́шко (рус)
  2. Haliotis spp. (lat)
  3. halioto, marorelo (eo)
  4. Abalone, Ormer (eng)
  5. Seeohr, Abalone (de)
  6. Oreja de mar, Abulone (es)
  Haliotis
  1. Пунктурèлла (рус)
  2. Puncturella spp. (lat)
  3. *punkturelo (eo)
  4. Puncturella, Keyhole limpet, Slit limpet (eng)
  5. Puncturella spp. (de)
  6. Puncturella spp. (es)
  Puncturella
 • Отряд ЦИКЛОНЕРИТИДЫ - Ordo CYCLONERITIDA

  1. Теодо́ксус (рус)
  2. Theodoxus spp. (lat)
  3. *teodokso (eo)
  4. Theodoxus spp. (eng)
  5. Theodoxus, Kahnschnecke (de)
  6. Theodoxus spp. (es)
  Theodoxus
 • Отряд ТРОХИДЫ - Ordo TROCHIDA

  1. Анга́рия, Дельфинула (рус)
  2. Angaria spp. (lat)
  3. *angario (eo)
  4. Angaria spp. (eng)
  5. Angaria spp. (de)
  6. Angaria spp. (es)
  Angaria
  1. Ги́ббула (рус)
  2. Gibbula divaricata, Steromphala divaricata (lat)
  3. *gibulo (eo)
  4. Divaricate gibbula (eng)
  5. Kreiselschnecke (de)
  6. Gibbula divaricata (es)
  Gibbula
  1. Калиосто́ма (рус)
  2. Calliostoma spp. (lat)
  3. *kaliostomo (eo)
  4. European painted top shell (eng)
  5. Calliostoma spp. (de)
  6. Calliostoma spp. (es)
  Calliostoma
  1. Тро́хус (рус)
  2. Trochus spp. (lat)
  3. *troho (eo)
  4. Trochus spp. (eng)
  5. Trochus spp. (de)
  6. Trochus spp. (es)
  Trochus
  1. Ту́рбо (рус)
  2. Turbo spp. (lat)
  3. *turbanheliko (eo)
  4. Turban snail (eng)
  5. Turbo spp. (de)
  6. Turbo spp. (es)
  Turbo
 • Клада РАЗНОЖАБЕРНЫЕ - Klado HETEROBRANCHIA

  1. Вальва́та (рус)
  2. Valvata spp. (lat)
  3. *valvato (eo)
  4. Valvata spp. (eng)
  5. Federkiemenschnecke (de)
  6. Valvata spp. (es)
  Valvata
 • Отряд ЛИТТОРИНООБРАЗНЫЕ - Ordo LITTORINIMORPHA

  1. Бити́ния щу́пальцевая (рус)
  2. Bithynia tentaculata (lat)
  3. *bitinio (eo)
  4. Common bithynia (eng)
  5. Gemeine Schnauzenschnecke (de)
  6. Bithynia tentaculata (es)
  Bithynia
  1. Вермèтус (рус)
  2. Vermetus spp. (lat)
  3. *vermoheliko (eo)
  4. Worm snail (eng)
  5. Vermetus spp. (de)
  6. Vermetus spp. (es)
  Vermetus
  1. Гидро́бия (рус)
  2. Hydrobia spp. (lat)
  3. *hidrobio (eo)
  4. Hidrobia spp. (eng)
  5. Wattschnecke (de)
  6. Hydrobia spp. (es)
  Hydrobia
  1. Живоро́дка (рус)
  2. Viviparus viviparus (lat)
  3. *heliko vivnaskulo (eo)
  4. Viviparus viviparus (eng)
  5. Sumpfdeckelschnecke (de)
  6. Viviparus viviparus (es)
  Viviparus
  1. Карина́рия (рус)
  2. Carinaria spp. (lat)
  3. *karinario (eo)
  4. Carinaria spp. (eng)
  5. Carinaria spp. (de)
  6. Carinaria spp. (es)
  Carinaria
  1. Криптона́тика (рус)
  2. Cryptonatica spp. (lat)
  3. *kriptonatiko (eo)
  4. Cryptonatica spp. (eng)
  5. Cryptonatica spp. (de)
  6. Cryptonatica spp. (es)
  Cryptonatica
  1. Ксенофо́ра (рус)
  2. Xenophora spp. (lat)
  3. *ksenoforo (eo)
  4. Carrier shell (eng)
  5. Xenophora spp. (de)
  6. Xenophora spp. (es)
  Xenophora
  1. Литори́на (рус)
  2. Littorina littorea (lat)
  3. litorino (eo)
  4. Common periwinkle (eng)
  5. Große Strandschnecke, Gemeine Strandschnecke (de)
  6. Bígaro común, Caracolillo (es)
  Littorina
  1. Лужа́нка (рус)
  2. Viviparus contectus (lat)
  3. *heliko vivnaskulo rivera (eo)
  4. Lister's river snail (eng)
  5. Spitze Sumpfdeckelschnecke (de)
  6. Viviparus contectus (es)
  Viviparus contectus
  1. Морска́я санда́лия (рус)
  2. Crepidula spp. (lat)
  3. *krepidulo, mara sandalo (eo)
  4. Slipper limpet (eng)
  5. Pantoffelschnecke (de)
  6. Lapa zapatilla común, Concha de barca (es)
  Lapa zapatilla común
  1. Пелика́нья нога́ (рус)
  2. Aporrhais pespelicani (lat)
  3. *heliko pelikana piedo (eo)
  4. Common pelican's foot (eng)
  5. Pelikanfuß (de)
  6. Caracola de puntas (es)
  Aporrhais
  1. Птеротрахèя (рус)
  2. Pterotrachea spp. (lat)
  3. *pterotraheo (eo)
  4. Pterotrachea spp. (eng)
  5. Kielfuß (de)
  6. Pterotrachea spp. (es)
  Pterotrachea
  1. Риссо́а (рус)
  2. Rissoa spp. (lat)
  3. *rissoo (eo)
  4. Rissoa spp. (eng)
  5. Rissoa spp. (de)
  6. Rissoa spp. (es)
  Rissoa
  1. Стро́мбус (рус)
  2. Strombus spp. (lat)
  3. *strombo (eo)
  4. Strombus spp. (eng)
  5. Fechterschnecke (de)
  6. Strombus spp. (es)
  Strombus
  1. Ти́ка (рус)
  2. Thyca spp. (lat)
  3. *tikao (eo)
  4. Thyca spp. (eng)
  5. Thyca spp. (de)
  6. Thyca spp. (es)
  Thyca
  1. То́нна (рус)
  2. Tonna spp. (lat)
  3. *tonnao (eo)
  4. Tun, Cask shell (eng)
  5. Tonnenschnecke, Fassschnecke (de)
  6. Tonna spp. (es)
  Tonna
  1. Харо́ния, Рог трито́на (рус)
  2. Charonia variegata (lat)
  3. *haronio, *korno de tritono (eo)
  4. Triton's trumpet, Triton snail (eng)
  5. Tritonshorn (de)
  6. Tritón del Atlántico (es)
  Tritón del Atlántico
  1. Ципрèя (рус)
  2. Cypraea spp. (lat)
  3. cipreo (eo)
  4. Cowrie (eng)
  5. Kaurischnecke (de)
  6. Cypraea, Caurie (es)
  Cypraea
  1. Шлем (рус)
  2. Cassis cornuta (lat)
  3. *heliko korna kasko (eo)
  4. Horned helmet (eng)
  5. Gehörnte Helmschnecke, Große Sturmhaube (de)
  6. Cassis cornuta (es)
  Cassis cornuta
 • Подкласс ЦЕНОГАСТРОПОДЫ - Subklaso CAENOGASTROPODA

  1. Ампуля́рия (рус)
  2. Ampullaria spp. , Pomacea spp. (lat)
  3. ampulario, pomheliko (eo)
  4. Pomacea, Apple snail (eng)
  5. Apfelschneck (de)
  6. Caracol manzana, Pomacea (es)
  Ampularia
  1. Мела́ния (рус)
  2. Melania, Plotiopsis balonnensis (lat)
  3. *melanio, *plotiopso (eo)
  4. Plotiopsis balonnensis (eng)
  5. Plotiopsis balonnensis (de)
  6. Plotiopsis balonnensis (es)
  Melania
  1. Сти́лифер (рус)
  2. Stilifer spp. (lat)
  3. *stilifero (eo)
  4. Stilifer spp. (eng)
  5. Stilifer spp. (de)
  6. Stilifer spp. (es)
  Stilifer
  1. Цери́циум (рус)
  2. Cerithium spp. (lat)
  3. *cericio (eo)
  4. Cerith (eng)
  5. Nadelschnecke (de)
  6. Cerithium spp. (es)
  Cerithium
  1. Янти́на (рус)
  2. Janthina spp. (lat)
  3. *jantino (eo)
  4. Purple snail (eng)
  5. Veilchenschnecke, Floßschnecke (de)
  6. Caracol marino violeta, Caracol violeta común (es)
  Janthina
 • Отряд НЕОГАСТРОПОДЫ - Ordo NEOGASTROPODA

  1. Арфа (рус)
  2. Harpa spp. (lat)
  3. *heliko harpo (eo)
  4. Harp snail (eng)
  5. Harpa spp. (de)
  6. Harpa spp. (es)
  Harpa
  1. Букци́нум, Труба́ч (рус)
  2. Buccinum spp. (lat)
  3. bukceno (eo)
  4. Common whelk, Waved buccinum (eng)
  5. Wellhornschnecke (de)
  6. Buccinum spp. (es)
  Buccinum
  1. Ко́нус (рус)
  2. Conus spp. (lat)
  3. *heliko konuso (eo)
  4. Cone snail (eng)
  5. Conus spp. (de)
  6. Conus spp. (es)
  Conus
  1. Му́рекс (рус)
  2. Murex spp. (lat)
  3. murekso (eo)
  4. Murex spp. (eng)
  5. Stachelschnecke (de)
  6. Cañadilla (es)
  Murex
  1. На́сса, Три́тия (рус)
  2. Nassa, Tritia (lat)
  3. *nasso (eo)
  4. Netted dog whelk (eng)
  5. Netzreusenschnecke (de)
  6. Nassa, Tritia (es)
  Nassa
  1. Нептунèя (рус)
  2. Neptunea spp. (lat)
  3. *neptuneo (eo)
  4. Neptunea spp. (eng)
  5. Spindelschnecke (de)
  6. Neptunea spp. (es)
  Neptunea
  1. Оли́ва (рус)
  2. Oliva spp. (lat)
  3. *heliko olivo (eo)
  4. Olive snail, Olive shell (eng)
  5. Olivenschnecke (de)
  6. Oliva spp. (es)
  Oliva
  1. Рапа́на (рус)
  2. Rapana venosa (lat)
  3. *rapano (eo)
  4. Veined rapa whelk (eng)
  5. Rapana venosa (de)
  6. Rapana venosa (es)
  Rapana
  1. Терèбра (рус)
  2. Terebra spp. (lat)
  3. *terebro (eo)
  4. Terebra, Auger snail (eng)
  5. Schraubenschnecke (de)
  6. Terebra spp. (es)
  Terebra
  1. Устричное сверло́ (рус)
  2. Urosalpinx spp. (lat)
  3. *urosalpinkso, ostrobora heliko (eo)
  4. Urosalpinx, Oyster drill (eng)
  5. Austernbohrer (de)
  6. Urosalpinx spp. (es)
  Urosalpinx
 • Отряд АПЛИЗИИДЫ - Ordo APLYSIIDA

  1. Апли́зия, Морско́й за́яц (рус)
  2. Aplysia spp. (lat)
  3. *aplizio, *mara leporo (eo)
  4. Sea hare (eng)
  5. Seehase (de)
  6. Liebre de mar (es)
  Aplysia
 • Отряд УМБРАКУЛИДА - Ordo UMBRACULIDA

  1. Зо́нтик (рус)
  2. Umbraculum umbraculum (lat)
  3. *heliko ombrelo (eo)
  4. Umbrella slug (eng)
  5. Schirmschnecke (de)
  6. Sombrero chino (es)
  Umbraculum
 • Отряд ПЛЕВРОБРАНХИИ - Ordo PLEUROBRANCHIDA

  1. Плевробра́нхус (рус)
  2. Pleurobranchus spp. (lat)
  3. *pleŭrobranko (eo)
  4. Pleurobranch (eng)
  5. Pleurobranchus spp. (de)
  6. Pleurobranchus spp. (es)
  Pleurobranchus
 • Отряд ГОЛОЖАБЕРНЫЕ – Ordo NUDIBRANCHIA

  1. Гла́укус, Главк (рус)
  2. Glaucus atlanticus (lat)
  3. *marlimako glaŭko (eo)
  4. Sea swallow, Blue angel, Dragon slug, Blue dragon (eng)
  5. Blaue Ozeanschnecke, Blauer Drachen, Seeschwalbe (de)
  6. Dragón azul (es)
  Glaucus
  1. Глоссодо́рис (рус)
  2. Glossodoris spp. (lat)
  3. *glossodoriso (eo)
  4. Glodssodoris spp. (eng)
  5. Glossodoris spp. (de)
  6. Glossodoris spp. (es)
  Glodssodoris
  1. Дендроно́тус (рус)
  2. Dendronotus frondosus (lat)
  3. *dendronoto (eo)
  4. Frond eolis, Bushy backed nudibranch (eng)
  5. Zottige Bäumchenschnecke (de)
  6. Dendronotus frondosus (es)
  Dendronotus
  1. До́рис (рус)
  2. Doris odhneri (lat)
  3. *marlimako doriso (eo)
  4. Giant white nudibranch, Giant white dorid, White-knight nudibranch (eng)
  5. Doris odhneri (de)
  6. Doris odhneri (es)
  Doris
  1. Тенèлия (рус)
  2. Tenellia spp. (lat)
  3. *tenelio (eo)
  4. Tenellia spp. (eng)
  5. Lagunen-Fadenschnecke (de)
  6. Tenellia spp. (es)
  Tenellia
  1. Тèтис (рус)
  2. Tethys spp. (lat)
  3. *marlimako tetiso (eo)
  4. Tethys spp. (eng)
  5. Schleierschnecke Tethys (de)
  6. Tethys spp. (es)
  Tethys
  1. Филлиро́е (рус)
  2. Phylliroe spp. (lat)
  3. *filliroo (eo)
  4. Phylliroe spp. (eng)
  5. Phylliroe spp. (de)
  6. Phylliroe spp. (es)
  Phyllirhoe
  1. Эоли́да (рус)
  2. Aeolidia papillosa (lat)
  3. *eolido (eo)
  4. Common grey sea slug (eng)
  5. Breitwarzige Fadenschnecke (de)
  6. Aeolidia papillosa (es)
  Aeolidia
 • Отряд КРЫЛОНОГИЕ – Ordo PTEROPODA

  1. Глèба (рус)
  2. Gleba cordata (lat)
  3. *marlimako glebo (eo)
  4. Gleba, Sea butterfly (eng)
  5. Gleba cordata (de)
  6. Gleba cordata (es)
  Gleba
  1. Клио́нe, Морско́й а́нгел (рус)
  2. Clione limacina (lat)
  3. *klioneo (eo)
  4. Clione, Naked sea butterfly, Sea angel, Common clione (eng)
  5. Ruderschnecke Clione limacina (de)
  6. Clione limacina (es)
  Clione
  1. Лимаци́на (рус)
  2. Limacina spp. (lat)
  3. *limacino (eo)
  4. Limacina, Sea butterfly (eng)
  5. Limacina spp. (de)
  6. Limacina, Mariposa de mar (es)
  Limacina
 • Надoтряд МЕШКОЯЗЫЧНЫЕ – Superordo SACCOGLOSSA

  1. Актео́н, Эли́зия (рус)
  2. Actaeon, Elysia chlorotica (lat)
  3. *marlimako akteono, *molusko elizio verda (eo)
  4. Sap-sucking slug, Elysia (eng)
  5. grüne Samtschnecke, Elysia chlorotica (de)
  6. Esmeralda oriental (es)
  Elysia
  1. Бертели́ния (рус)
  2. Berthelinia spp. (lat)
  3. *bertelinio (eo)
  4. Berthelinia (eng)
  5. Berthelinia, Schlundsackschnecke (de)
  6. Berthelinia spp. (es)
  Berhtelinia
 • Клада ГИГРОФИЛА - Klado HYGROPHYLA

  1. Аплèкса со́нная (рус)
  2. Aplexa hypnorum (lat)
  3. *aplekso muska (eo)
  4. Moss bladder snail (eng)
  5. Moosblasenschnecke (de)
  6. Aplexa hypnorum (es)
  Aplexa
  1. Кату́шка закру́ченная (рус)
  2. Anisus vortex (lat)
  3. *anizuo, *platheliko spirala (eo)
  4. Anisus vortex (eng)
  5. Scharfe Tellerschnecke (de)
  6. Anisus vortex (es)
  Anisus
  1. Кату́шка окаймлённая (рус)
  2. Planorbis plаnorbis (lat)
  3. *planorbo, *platheliko ordinara (eo)
  4. Planorbis plаnorbis (eng)
  5. Gemeine Tellerschnecke (de)
  6. Planorbis plаnorbis (es)
  Planorbis
  1. Кату́шка рогова́я (рус)
  2. Planorbarius corneus (lat)
  3. *planorbano, *platheliko korna (eo)
  4. Great ramshorn (eng)
  5. Posthornschnecke (de)
  6. Planorbarius corneus (es)
  Planorbarius_corneus
  1. Прудови́к обыкновèнный (рус)
  2. Lymnaea stagnalis (lat)
  3. limneo ordinara (eo)
  4. Great pond snail (eng)
  5. Spitzschlammschnecke (de)
  6. Lymnaea stagnalis (es)
  Lymnaea
  1. Фи́за пузы́рчатая (рус)
  2. Physa fontinalis (lat)
  3. *fizo (eo)
  4. Common bladder snail (eng)
  5. Quellblasenschnecke (de)
  6. Physa fontinalis (es)
  Physa
 • Класс МОЛЛЮСКИ БРЮХОНОГИЕ – Klaso GASTROPODA (наземные – surteraj kaj parte surteraj)

 • Клада СТЕБЕЛЬЧАТОГЛАЗЫЕ – Klado STYLOMMATOPHORA

  1. Арио́н бу́рый (рус)
  2. Arion subfuscus (lat)
  3. *limako ariono bruneta (eo)
  4. Arion subfuscus (eng)
  5. Hellbraune Wegschnecke (de)
  6. Arion subfuscus (es)
  Arion subfuscus
  1. Арио́н полоса́тый (рус)
  2. Arion fasciatus (lat)
  3. *limako ariono striita (eo)
  4. Orange-banded Arion (eng)
  5. Gelbstreifige Wegschnecke (de)
  6. Arion fasciatus (es)
  Arion fasciatus
  1. Ахати́на (рус)
  2. Achatina fulica (lat)
  3. *ahatino (eo)
  4. African giant snail (eng)
  5. Große Achatschnecke (de)
  6. Caracol gigante africano (es)
  Achatina
  1. Валло́ния (рус)
  2. Vallonia spp. (lat)
  3. *heliko valonio (eo)
  4. Vallonia spp. (eng)
  5. Grasschnecke (de)
  6. Vallonia spp. (es)
  Vallonia
  1. Виногра́дная ули́тка (рус)
  2. Helix pomatia (lat)
  3. *heliko vita (eo)
  4. Burgundy snail, Edible snail, Escargot (eng)
  5. Weinbergschnecke (de)
  6. Caracol romano, Caracol de Borgoña, Caracol de viña (es)
  Helix pomatia
  1. Гелицèлла (рус)
  2. Helicella itala (lat)
  3. *helicelo (eo)
  4. Helicella itala (eng)
  5. Gemeine Heideschnecke (de)
  6. Helicella itala (es)
  Helicella
  1. Зебри́на (рус)
  2. Zebrina spp. (lat)
  3. *heliko zebrino (eo)
  4. Zebra snail (eng)
  5. Zebraschnecke (de)
  6. Zebrina spp. (es)
  Zebrina
  1. Кохлико́па ско́льзкая (рус)
  2. Cochlicopa lubrica (lat)
  3. *kohlikopo (eo)
  4. Cochlicopa lubrica (eng)
  5. Gemeine Glattschnecke (de)
  6. Cochlicopa lubrica (es)
  Cochlicopa lubrica
  1. Кохлоди́на скали́стая (рус)
  2. Cochlodina laminata (lat)
  3. *kohlodino (eo)
  4. Cochlodina laminata, Door snail (eng)
  5. Glatte Schließmundschnecke (de)
  6. Cochlodina laminata (es)
  Cochlodina laminata
  1. Кохлости́ла (рус)
  2. Cochlostyla spp. (lat)
  3. *kohlostilo (eo)
  4. Cochlostyla spp. (eng)
  5. Cochlostyla spp. (de)
  6. Cochlostyla spp. (es)
  Cochlostyla
  1. Ксеропи́кта (рус)
  2. Xeropicta spp. (lat)
  3. *kseropikto (eo)
  4. Xeropicta spp. (eng)
  5. Xeropicta spp. (de)
  6. Xeropicta spp. (es)
  Xeropicta
  1. Малаколи́макс нèжный (рус)
  2. Malacolimax tenellus (lat)
  3. *malakolimako (eo)
  4. Lemon slug (eng)
  5. Pilzschnegel (de)
  6. Malacolimax tenellus (es)
  Malacolimax tenellus
  1. Пла́тила (рус)
  2. Platyla polita (lat)
  3. *platilo (eo)
  4. Platyla polita (eng)
  5. Glatte Mulmnadel (de)
  6. Platyla polita (es)
  Platyla polita
  1. Пупи́лла (рус)
  2. Pupilla spp. (lat)
  3. *heliko pupilo, *heliko pupeto (eo)
  4. Pupilla spp. (eng)
  5. Puppenschnecke (de)
  6. Pupilla spp. (es)
  Pupilla
  1. Сли́зень большо́й (рус)
  2. Limax maximus (lat)
  3. *limako granda (eo)
  4. Great grey slug, Leopard slug (eng)
  5. Tigerschnegel (de)
  6. Limax maximus, Babosa grande (es)
  Limax maximus
  1. Сли́зень гла́дкий (рус)
  2. Deroceras laeve (lat)
  3. *limako glata (eo)
  4. Marsh slug (eng)
  5. Wasserschnegel (de)
  6. Deroceras laeve (es)
  Deroceras laeve
  1. Сли́зень полево́й (рус)
  2. Deroceras agreste (lat)
  3. *limako kampa (eo)
  4. Grey field slug, Milky slug (eng)
  5. Graue Ackerschnecke (de)
  6. Deroceras agreste (es)
  Deroceras agreste
  1. Сли́зень сèтчатый (рус)
  2. Deroceras reticulatum (lat)
  3. *limako retikula (eo)
  4. Grey garden slug (eng)
  5. Genetzte Ackerschnecke, Genetzter Ackerschnegel (de)
  6. Deroceras reticulatum (es)
  Deroceras reticulatum
  1. Сли́зень чёрный (рус)
  2. Limax cinereoniger (lat)
  3. *limako nigra (eo)
  4. Limax cinereoniger (eng)
  5. Schwarzer Schnegel (de)
  6. Limax cinereoniger (es)
  Limax cinereoniger
  1. Ули́тка куста́рниковая (рус)
  2. Fruticicola fruticum (lat)
  3. *heliko arbusta (eo)
  4. Fruticicola fruticum (eng)
  5. Genabelte Strauchschnecke (de)
  6. Fruticicola fruticum (es)
  Bradybaena fruticum
  1. Ули́тка мохна́тая (рус)
  2. Trichia hispida, Trochulus hispidus (lat)
  3. *heliko vila (eo)
  4. Hairy snail (eng)
  5. Gemeine Haarschnecke (de)
  6. Trochulus hispidus (es)
  Trochulus hispidus
  1. Ули́тка садо́вая (рус)
  2. Cepaea hortensis (lat)
  3. *heliko ĝardena (eo)
  4. White-lipped snail, Garden banded snail (eng)
  5. Garten-Bänderschnecke, Weißmündige Bänderschnecke, Garten-Schnirkelschnecke (de)
  6. Caracol de labio blanco (es)
  Cepaea hortensis
  1. Янта́рка обыкновèнная (рус)
  2. Succinea putris (lat)
  3. *heliko sukcena (eo)
  4. Amber snail (eng)
  5. Gemeine Bernsteinschnecke (de)
  6. Succinea putris (es)
  Succinea putris
 • Класс МОЛЛЮСКИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ – Klaso BIVALVIA

 • Надотряд НАСТОЯЩИЕ ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫЕ

  Superordo AUTOBRANCHIA

 • Отряд УНИОНИДЫ – Ordo UNIONIDA

  1. Беззу́бка (рус)
  2. Anodonta cygnea (lat)
  3. anodonto (eo)
  4. Swan mussel (eng)
  5. Schwanenmuschel (de)
  6. Anodonta cygnea (es)
   Anodonta cygnea
  1. Жемчу́жница европéйская речна́я (рус)
  2. Margaritifera margaritifera (lat)
  3. *Perlokonko rivera (eo)
  4. Freshwater pearl mussel (eng)
  5. Flussperlmuschel (de)
  6. Ostra perlífera de agua dulce (es)
  Margaritifera margaritifera
  1. Перлови́ца (рус)
  2. Unio pictorum (lat)
  3. *Perlokonko rivera pentrita (eo)
  4. Painter's mussel (eng)
  5. Malermuschel (de)
  6. Mejillón de río (es)
  Unio pictorum
 • Отряд AРЦИДЫ - Ordo ARCIDA

  1. Арка полоса́тая (рус)
  2. Arca zebra (lat)
  3. *arko zebrostria (eo)
  4. Turkey wing (eng)
  5. Arca zebra (de)
  6. Almeja coral, Pepitona, Ala de pavo (es)
  Arca zebra
  1. Глицимéрис (рус)
  2. Glycymeris modesta (lat)
  3. *glicimero (eo)
  4. Small dog cockle (eng)
  5. Glycymeris modesta (de)
  6. Glycymeris modesta (es)
  Glycymeris modesta
 • Отряд ОСТРЕИДЫ - Ordo OSTREIDA

  1. Морско́й молото́чек (рус)
  2. Malleus malleus (lat)
  3. *mara marteleto (eo)
  4. Hammer oyster (eng)
  5. Schwarze Hammermuschel (de)
  6. Malleus malleus (es)
  Malleus malleus
  1. Пинкта́да (настоя́щий жéмчуг) (рус)
  2. Pinctada margaritifera (lat)
  3. pinktado (eo)
  4. Black-lip pearl oyster (eng)
  5. Perlaustern (de)
  6. Ostra de labios negros (es)
  Pinctada margaritifera
  1. Пи́нна (рус)
  2. Pinna nobilis (lat)
  3. pinao (eo)
  4. Noble pen shell, Fan mussel (eng)
  5. Edle Steckmusche (de)
  6. Nacra (es)
  Pinna nobilis
  1. Птéрия, Устрица-крыла́тка (рус)
  2. Pteria penguin (lat)
  3. *pterio (eo)
  4. Penguin's wing oyster (eng)
  5. Pteria penguin (de)
  6. Pteria penguin (es)
  Pteria penguin
  1. Устрица съедо́бная (рус)
  2. Ostrea edulis (lat)
  3. ostro manĝebla (eo)
  4. European flat oyster (eng)
  5. Europäische Auster (de)
  6. Ostra plana europea (es)
  Ostrea edulis
 • Отряд МИТИЛИДЫ – Ordo MYTILIDA

  1. Литофа́га обыкновéнная (рус)
  2. Lithophaga lithophaga (lat)
  3. *molusko ŝtonmanĝulo (eo)
  4. Date shell (eng)
  5. Steindattel (de)
  6. Dátil de mar (es)
  Lithophaga lithophaga
  1. Ми́дия съедо́бная (рус)
  2. Mytilus edulis (lat)
  3. mitulo manĝebla (eo)
  4. Blue mussel, Common mussel (eng)
  5. Gemeine Miesmuschel, Essbare Miesmuschel (de)
  6. Mejillón común, Mejillón atlántico (es)
  Mytilus edulis
  1. Митиля́стер (рус)
  2. Mytilaster lineatus (lat)
  3. *mitilastro (eo)
  4. Mytilaster lineatus (eng)
  5. Mytilaster lineatus (de)
  6. Mytilaster lineatus (es)
  Mytilaster lineatus
  1. Модио́ла (рус)
  2. Modiolus barbatus (lat)
  3. *modiolo (eo)
  4. Bearded horsemussel (eng)
  5. Bärtige Miesmuschel (de)
  6. Mejillón barbudo (es)
  Modiolus barbatus
 • Отряд АДАПЕДОНТЫ– Ordo ADAPEDONTA

  1. Гиатéлла аркти́ческая (рус)
  2. Hiatella arctica (lat)
  3. *hiatelo (eo)
  4. Wrinkled rock-borer, Arctic saxicave (eng)
  5. Felsenbohrer (de)
  6. Hiatella arctica (es)
  Hiatella arctica
  1. Морско́й черено́к (рус)
  2. Siliqua patula (lat)
  3. *mara razilo (eo)
  4. Pacific razor clam (eng)
  5. Siliqua patula (de)
  6. Almeja navaja (es)
  Siliqua patula
  1. Морско́й черено́к (рус)
  2. Solen marginatus (lat)
  3. *molusko soleno (eo)
  4. Grooved razor shell (eng)
  5. Solen marginatus (de)
  6. Muergo, Navaja (es)
  Solen marginatus
 • Отряд ПЕКТИНИДЫ – Ordo PECTINIDA

  1. Адаму́ссиум (рус)
  2. Adamussium colbecki (lat)
  3. *adamuso (eo)
  4. Antarctic scallop (eng)
  5. Adamussium colbecki (de)
  6. Adamussium colbecki (es)
  Adamussium colbecki
  1. Ано́мия (рус)
  2. Anomia simplex (lat)
  3. *molusko anomio (eo)
  4. Common jingle shell (eng)
  5. Anomia simplex (de)
  6. Ostra de silla de montar (es)
  Anomia simplex
  1. Крассадо́ма гига́нтская (рус)
  2. Crassadoma gigantea (lat)
  3. *krasadomo (eo)
  4. Giant rock scallop, Purple-hinge rock scallop (eng)
  5. Crassadoma gigantea (de)
  6. Crassadoma gigantea (es)
   Crassadoma gigantea
  1. Морско́й гребешо́к (рус)
  2. Pecten maximus (lat)
  3. pekteno (eo)
  4. Great scallop, King scallop (eng)
  5. Große Pilgermuschel (de)
  6. Vieira (es)
   Pecten maximus
  1. Плаку́на (рус)
  2. Placuna placenta (lat)
  3. *plakuno (eo)
  4. Windowpane oyster (eng)
  5. Capiz-Muschel (de)
  6. Placuna placenta (es)
   Placuna placenta
  1. Хла́мис (рус)
  2. Chlamys hastata (lat)
  3. *hlamiso (eo)
  4. Spear scallop, Spiny scallop (eng)
  5. Chlamys hastata (de)
  6. Chlamys hastata (es)
   Chlamys hastata
 • Отряд ЛИМИДЫ – Ordo LIMIDA

  1. Ли́ма (рус)
  2. Lima lima (lat)
  3. limao,*limalimo (eo)
  4. Spiny fileclam (eng)
  5. Lima lima (de)
  6. Lima lima (es)
  Lima lima
 • Надтряд АНОМАЛЬНОСВЯЗОЧНЫЕ – Superordo ANOMALODESMATA

  1. Морска́я ло́жечка (рус)
  2. Periploma margaritaceum (lat)
  3. *mara kulereto (eo)
  4. Unequal spoonclam (eng)
  5. Periploma margaritaceum (de)
  6. Periploma margaritaceum (es)
  Periploma margaritaceum
  1. Пандо́ра (рус)
  2. Pandora trilineata (lat)
  3. *molusko pandoro (eo)
  4. Pandora trilineata (eng)
  5. Pandora trilineata (de)
  6. Pandora trilineata (es)
   Pandora trilineata
 • Отряд ЛЮЦИНИДЫ – Ordo LUCINIDA

  1. Кода́кия (рус)
  2. Codakia orbicularis, Lucina orbicularis (lat)
  3. *kodakio (eo)
  4. Tiger lucine (eng)
  5. Codakia orbicularis, Lucina orbicularis (de)
  6. Almeja blanca (es)
  kodakia
 • Отряд СЕРДЦЕВИДКИ – Ordo CARDIIDA

  1. Абра (рус)
  2. Abra alba (lat)
  3. *abro (eo)
  4. White furrow shell (eng)
  5. Weiße Pfeffermuschel (de)
  6. Chamaruca, Amayuela (es)
  Abra alba
  1. Гиппо́пус (рус)
  2. Hippopus hippopus (lat)
  3. *molusko hipopo (eo)
  4. Bear paw clam, Horse's hoof clam (eng)
  5. China-Riesenmuschel (de)
  6. Almeja gigante, Hippopus hippopus (es)
   Hippopus hippopus
  1. До́накс, Морска́я ба́бочка (рус)
  2. Donax spp. (lat)
  3. *donakso, *mara papilio (eo)
  4. Bean clam (eng)
  5. Koffermuschel (de)
  6. Coquina, Tellina, Tellerina (es)
  Donax
  1. Папиридéя (рус)
  2. Papyridea soleniformis (lat)
  3. *papirideo (eo)
  4. Spiny paper cockle (eng)
  5. Papyridea soleniformis (de)
  6. Papyridea soleniformis (es)
   Papyridea soleniformis
  1. Сердцеви́дка съедо́бная (рус)
  2. Cardium edule, Cerastoderma edule (lat)
  3. kardio (eo)
  4. Common cockle (eng)
  5. Gemeine Herzmuschel (de)
  6. Berberecho común, Verdigón (es)
   Cerastoderma edule
  1. Трахика́рдиум (рус)
  2. Trachycardium magnum, Acrosterigma magnum (lat)
  3. *trahikardio, *akrosterigmo (eo)
  4. Magnum cockle (eng)
  5. Acrosterigma magnum (de)
  6. Acrosterigma magnum (es)
  Acrosterigma magnum
  1. Трида́кна (рус)
  2. Tridacna gigas (lat)
  3. tridakno (eo)
  4. Giant clam (eng)
  5. Große Riesenmuschel (de)
  6. Almeja gigante, Taclobo gigante (es)
   Tridacna gigas
  1. Фра́гум (рус)
  2. Fragum fragum (lat)
  3. *molusko fragumo (eo)
  4. White strawberry cockle (eng)
  5. Fragum fragum (de)
  6. Fragum fragum (es)
   Fragum fragum
 • Отряд МИИДЫ – Ordo MYIDA

  1. Дрейссéна (рус)
  2. Dreissena polymorpha (lat)
  3. *drejseno, zebra mitulo (eo)
  4. Zebra mussel (eng)
  5. Wandermuschel (de)
  6. Mejillón cebra (es)
  - Dreissena polymorpha
  1. Зирфéя (рус)
  2. Zirfaea crispata (lat)
  3. *zirfeo (eo)
  4. Zirfaea crispata (eng)
  5. Krause Bohrmuschel (de)
  6. Zirfaea crispata (es)
  Zirfaea
  1. Ксилофа́га (рус)
  2. Xylophaga dorsalis (lat)
  3. *ksilofago (eo)
  4. Xylophaga dorsalis (eng)
  5. Xylophaga dorsalis (de)
  6. Xylophaga dorsalis (es)
  Xylophaga dorsalis
  1. Ми́я песча́ная (рус)
  2. Mya arenaria (lat)
  3. *mijo sabla (eo)
  4. Steamer, Softshell, Piss clam, Longneck, Ipswich clam (eng)
  5. Sandklaffmuschel (de)
  6. Almeja de Nueva Inglaterra (es)
  Mya arenaria
  1. Морско́й фи́ник (рус)
  2. Pholas dactylus (lat)
  3. *mara borilo, folado (eo)
  4. Common piddock (eng)
  5. Dattelmuschel (de)
  6. Pholas dáctilo (es)
  Pholas dactylus
  1. Терéдо, Kорабéльный червь (рус)
  2. Teredo navalis (lat)
  3. teredo (eo)
  4. Naval shipworm (eng)
  5. Schiffsbohrwurm (de)
  6. Teredo navalis (es)
  Teredo
 • Отряд ШАРОВКИ – Ordo SPHAERIIDA

  1. Горо́шинка (рус)
  2. Pisidium spp. (lat)
  3. *molusko pizero (eo)
  4. Pisidium spp. (eng)
  5. Erbsenmuschel (de)
  6. Pisidium spp. (es)
  Pisidium spp.
  1. Шаро́вка рогова́я (рус)
  2. Sphaerium corneum (lat)
  3. *globulo korna (eo)
  4. European fingernailclam (eng)
  5. Gemeine Kugelmuschel (de)
  6. Sphaerium corneum (es)
  Sphaerium corneum
 • Отряд КАРДИТИДЫ – Ordo CARDITIDA

  1. Аста́рта ова́льная (рус)
  2. Astarte elliptica (lat)
  3. *molusko astarto (eo)
  4. Elliptical astarte (eng)
  5. Elliptische Astarte (de)
  6. Astarte elliptica (es)
  Astarte elliptica
  1. Карди́та (рус)
  2. Carditamera gracilis (lat)
  3. *kardito (eo)
  4. West Indian cardita (eng)
  5. Carditamera gracilis (de)
  6. Carditamera gracilis (es)
  Carditamera gracilis
 • Отряд ВЕНЕРИДЫ – Ordo VENERIDA

  1. Вéнус-петушо́к (рус)
  2. Venus gallina, Chamelea gallina (lat)
  3. *venuso kokina (eo)
  4. Chamelea gallina (eng)
  5. Gemeine Venusmuschel (de)
  6. Chirla (es)
  Chione gallina, Chamelea gallina
  1. Камнето́чец (рус)
  2. Petricolaria pholadiformis (lat)
  3. *petrikolario, falsa anĝela flugilo (eo)
  4. False angelwing (eng)
  5. Amerikanische Bohrmuschel (de)
  6. Petricolaria pholadiformis (es)
  Petricolaria pholadiformis
  1. Королéвский грéбень (рус)
  2. Pitar dione, Venus dione, Hysteroconcha dione (lat)
  3. *venuso reĝokresta (eo)
  4. Elegant Venus clam (eng)
  5. Pitar dione (de)
  6. Pitar dione (es)
  Pitar dione
  1. Ма́ктра (рус)
  2. Mactra ovata (lat)
  3. *maktro (eo)
  4. Mactra ovata (eng)
  5. Mactra ovata (de)
  6. Mactra ovata (es)
  Mactra ovata
  1. Морско́е сéрдце (рус)
  2. Glossus humanus (lat)
  3. *molusko homkoro (eo)
  4. Oxheart clam (eng)
  5. Ochsenherz (de)
  6. Glossus humanus (es)
  Glossus humanus